ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี, จิตอาสา 904 จังหวัดนนทบุรี, จิตอาสาประชาชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
   1. มอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร
   2. จัดตั้งอาหารพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
   3. จัดจิตอาสาและส่วนราชการที่มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ