สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลองจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

          สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กองร้อยรักษาความสงบ ส.1 พัน.101 ประชาชนจิตอาสาจากชุมชนโฟร์โมสต์ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ และชุมชนดอกรัก ทำความสะอาดคลองรางโพธิ์ จากสถานีรถไฟสามแยกถึงระยะที่กำหนด ความยาวประมาณ 300 เมตร โดยมีพิธีเปิดที่ลานอเนกประสงค์ชุมชนโฟร์โมสต์ ถนนพระราม2 ซอย88 เขตบางขุนเทียน โดยนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานพิธีเปิดงานและปฏิญาณตน คลองรางโพธิ์ได้รับการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อยสวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ…

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ