หนึ่งปีฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ร่วมต้านภัยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
Play Video about หนึ่งปีฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ