หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

          หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโดยรอบวัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) เขตดุสิต

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณโดยรอบวัดสุคันธาราม และวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) เขตดุสิต โดยทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกท่อน้ำ และรางระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้นและถนนรอบบริเวณวัด ตัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และตัดหญ้าพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สะอาดตา ทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และการบำเพ็ญกุศลของประชาชน ณ วัดสุคันธารามและวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) ได้รับความสะดวกสบาย 

          ทั้งนี้พื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ