พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563
Play Video

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ