ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มาทำเป็น โคก หนอง นา ในพื้นที่การเกษตร ตอนที่ ๑

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
Play Video

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ