กิจกรรมจิตอาสา อ.ศรีบุญเรือง

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

จิตอาสาพัฒนา จ.พิจิตร

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมจิตอาสา จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

จิตอาสาพัฒนา จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562