หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ ๓

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
Play Video about หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ ๓

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ