วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมที่ประทับ ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นาวาเอก ชลภู ชูศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงมาดริด ราชอาณจักรสเปน นายชเตฟัน คาร์สเทิน โครห์น กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมือง
ชตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง
หน้าที่ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านช่างทอผ้าไหมเมืองลียง ซึ่งเป็นสถานที่สาธิตการผลิตสิ่งทอและ
ผ้าไหมของเมืองลียงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเมืองลียงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ จนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติการผลิตผ้าไหมของเมือง วิวัฒนาการของเครื่องจักรทอผ้าไหม และการสาธิต
การทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานลียง-แซงเตกซูเปรี เมืองลียง เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ เอเอฟ ๗๓๖๗ เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานชาร์ล
เดอ โกล กรุงปารีส จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโฟร์ซีซันส์ จอร์จ แซ็งก์
ปารีส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม