ศอญ.
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๗๑ ถนนอู่ทองใน   แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต   กรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๐๐

Application “ประชาชนจิตอาสา”
Tel : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๗๐
Fax : ๐๒ – ๑๖๓ – ๔๖๔๑
Call Center : ๑๕๑๑
E-mail : jitarsa@royaloffice.th
           : hq_volunteer@hotmail.com

Website : http://www.royaloffice.th/จิตอาสา